Author
ParbatNepal
ParbatNepal

Correspondent, ParbatNepal

1 year ago

736
सालिजा को माघे संक्रान्ति मेला को प्रसारण
सालिजा को माघे संक्रान्ति मेला को प्रसारण

सालिजामा आयोजना भैरहेको माघे संक्रान्ति मेला को खेलकुद र संस्कृतिक कार्यक्रम को live प्रसारण 

video को लागि भिम पुर्जा लाइ धन्यवाद 

Showmatch, Singapore vs Shalija

Posted by Bhim Purja on Tuesday, 15 January 2019
NA
सम्बन्धित समाचार (जलजला गाउँपालिका )
सम्बन्धित समाचार ( मनोरंजन)